چرت نامه!

۱.دوباره می رم مشهد.ناراحت نباشيد زود بر می گردم!

۲.می دونی چيه؟!اين وبلاگ رو يه پيغام خراب کرد!می دونيد کدومو می گم!

۳.هيچ کی قدر منو نمی دونه 04.gif

۴.شايد دوباره تاريخ تکرار بشه

۵.درباره ی اون تيکه درباره ی شهيد معذرت می خوام نبايد می نوشتمش(اين به اين معنی نيست که حرفم غلط بوده!)

۶.هم دليل برای پاک کردن اينجا دارم هم برای نگه داشتنش!

۷.اينکه من عضو اورکات هستم دليل بر اين نميشه که حرفه قبليم غلط باشه!شايد يه چيزی من بدونم شما ندونيد(می بی!واسه اما بونتونه!) 

۸.ببخشيد که چرت بود!(الناز اين دفعه يه آدمه دانا اينو گفت04.gif)

/ 3 نظر / 7 بازدید
الناز

اوه به‌ نظر من هم اورکات چيز بی‌خوديه!!!! تازه عضوش شدم(يه ماهه)....راستی می‌شه برات اف بذارم حوصله ميل ندارم!

S T A N L Y

رفتی مشهد ما رو هم دعا کن !

محمود(رضا)

اوئچ!‌فکر می‌کردم ديگه نمی‌نويسی! خيلی وقته که نيومده بودم به وبلاگت وگرنه مطمئن باش که از کامنت‌های پر بارم بی‌نصيب نمی‌گذاشتمت!‌ در ضمن خيلی نامردی که زودتر به من نگفتی!:) اين يادداشتتم ارزش نظر دادن نداشت، همون طور که می‌دونی!