کوفت

عنوان پست: داستان خرسهای پاندای همجنس باز نر از زبان خرس پاندای ماده ای که دوست پسری در توهم داشت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تو همه چی:

ورم توهم، ورم توهم، ورم توهم، ورم توهم، ورم توهم، ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم، ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم،  ورم توهم

 

بزرگ می شیم...خدا کنه یادمون نره.

این روزها به این فکر می کنم که شاید آن قاضی عادلی که باید بین انسانها حکم کند که چه کسی درست می گوید و زندگی می کند؛ آینده است.امیدوارم حداقل.

ساکت،حرف نزن.

 

پ ن ۱: قصه اصلا عاشقانه نیست،درباره ی عقاید افراد راجع به خودشان است.

پ ن ۱: اگر صد تا مثل من هم آفریده می شد، من می دونم که هیچ کدومشون نمی تونستن شاعر بشن.

پ ن ۲: راجع به نوشته های این مدتم باهام بحث نکنید.اگه دوست داشتید می تونید بگید خیلی قشنگ بود.من هم تشکر می کنم.

/ 0 نظر / 24 بازدید