آرام

آخرش همين رو می خواستی؟می خواستی به جايی برسيم که ديگه حتی نتونی تو چشمهام نگاه کنی؟من چی؟می تونم تو چشمهات نگاه کنم؟ببخش...!

/ 4 نظر / 6 بازدید
mojtaba

؟؟؟!!!...

mana

ميدونی من اين نوشته هاتو خيلی دوست دارم ؟ خيلی جالبه که آدم از چيزی که ازش سر در نياره خوشش بياد ... نوشته هات مثل خودتن !

navyd

نشون از ضعفه که آدم يه کاری رو بدون دليل منطقی بکنه؟اين نوشته همچين وضعيتی داشت.حداقل شکر که تو دوستش داشتی!

elnaz

اگه اينطور باشه که من کلا آدم ضعيفی هستم! چون کارهای بی‌منطقی انجام می‌دم!