تغییر تقعر

نورپردازی کن،بهار موسم گل نیست،در خود بخوان،هیچ یادت هست،سکوت کن،نفهم!

نفهم،هزار ساله شو،قاضی عادل،پدر خوانده ببین،شبها که ستاره هم فروخفته است،لینک بده،من هستم،پیکر عریان کن،من خواب دیدم،بی ارزش،منو ببین،خفه شو!

نفهم،ول کن!

/ 0 نظر / 4 بازدید