نا عبور:تریلوژی یلدا

می دانی چیست؟

می دانی سر درگمی چیست؟

می دانی سردرگمی همیشگی چیست؟

می دانی انتظار سردرگمی همیشگی چیست؟

تا به حال ریشه ی درخت انجیر دیده ای؟

*

می دانی چیست؟

می دانی ساکن چیست؟

می دانی دغدغه های ساکن چیست؟

می دانی ناتوانی در حل دغدغه های ساکن چیست؟

می دانی ادامه ی زندگی همراه با ناتوانی در حل دغدغه های ساکن چیست؟

تا به حال تردمیل دیده ای؟

**

می دانی چیست؟

می دانی دل چیست؟

می دانی لرزیدن دل چیست؟

می دانی لرزیدن دل برای یک نفر چیست؟

می دانی لرزیدن دل برای یک نفر عاشق چیست؟

تا به حال بیمه شخص ثالث دیده ای؟

 ***

پرنده در قفس خویش

به رنگ و روغن تصویر باغ می نگرد.

پرنده می داند

 که باد بی نفس است

و باغ تصویری است.

پرنده در قفس خویش

                     خواب می بیند.

پی نوشت:خدایا؛این بار،خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی.

  
نویسنده : نوید ; ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳٠