چیزی خارج از این حوالی- بدون فاز

؟بنویسه بزرگ حروف با صفحه صد از بیشتر می نویسه رمان یکی وقتی لازمه یا بکشه هم رو بدنش حتما می کشه رو یکی صورت که موقعی می کنه نقاشی یکی وقتی لازمه ؟بکشه طول ساعت یک از بیشتر فیلمش،می سازه فیلم یکی وقتی لازمه ؟زده ابتکار یک به دست بکنه مشغول خودش به رو تو بیشتری زمان مدت اینکه برای فقط هنرمند یک که بفهمی وقتی نمی خوره بهم حالت

  
نویسنده : نوید ; ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٥/٢٦